Навігація

Про нас

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гал-Агропром» створене 28.11.1997 року директором Максимівим Петром Миколайовичем і успішно функціонує по сьогоднішній день. Товариство являється юридичною особою, платником ПДВ та Податку на прибуток, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в установах банку, штампи, печатки, інші реквізити передбачені законодавством. ТОВ «Гал-Агропром» є суб’єктом господарювання, що діє на принципах самоокупності та здійснює свою діяльність у відповідності до Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, закону України «Про господарські товариства» та інших законодавчих актів. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою діяльність і має право самостійного ведення зовнішньоекономічної діяльності у порядку встановленому законом.


Товариство має право:

  • самостійно укладати угоди позики, купівлі-продажу а також вступати в інші договірні відносини;
  • створювати філії, нові підрозділи, бути учасником інших підприємств, різних фондів, входити в об’єднання, асоціації, тощо;
  • здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами і організаціями, та іноземними інвесторами.

ТОВ «Гал-Агропром» реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірних засадах, також товариство самостійно встановлює форму та систему оплати праці, розмір зарплати та інші види доходів працівників. Виробничі і трудові відносини, соціальне страхування працівників та їх соціальне забезпечення регулюються законодавством України.